Maastricht

Prof.dr. Joop Schaminée

Bijzonder hoogleraar plantengemeenschappen en hoogleraar vegetatie-, bos- en landschapsecologie