Vlindermobiel

Oeuvre Frater Leo Disch

Aanleiding voor de uitgifte van dit boek vormt de 40-jarige professie van Leo Disch als monnik in de Abdij St. Benedictusberg te Mamelis-Vaals. Uit bewondering voor hem als kunstenaar én monnik vormt een breder bekend worden van zijn werk van onmiskenbaar maatschappelijk belang.