Seniorenkoor Ambitie

Seniorenkoor Ambitie

Op 19 maart 2015 bestond Seniorenkoor Ambitie uit Amby 25 jaar. Dit werd gevierd met een feestdag voor de leden. Het koor biedt ouderen wekelijks een gezellige repetitiemiddag met een koffie-uurtje na. Daarnaast verzorgt het koor muzikale middagen voor bewoners van zorginstellingen, Zonnebloem e.a. en zorgt voor muzikale omlijsting van vieringen in instellingen en incidenteel in parochiekerken.

Seniorenkoor Ambitie