Seniorenkoor Ambitie

Oos Heim Margraten

Het oude gemeenschapshuis 'Oos Heim' in Margraten voldoet niet meer. Gedragen door vele verenigingen van Margraten heeft de stichting Oos Heim een ambitieus plan neergelegd voor een nieuw gemeenschapshuis. Een huis dat aan activiteiten van allerlei verenigingen en bewoners van Margraten en omstreken onderdak gaat bieden. Cultuur, onderwijs, zorg, welzijn en sport vinden er hun plek. Werkelijk 'Van, voor en door Margraten'. Het nieuwe thuis wordt in april 2016 in gebruik genomen. www.oosheimmargraten.nl

Oos Heim Margraten